Servicii

Instalații electrice

  • Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile,
  • Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor industriale,
  • Instalaţii de utilizare de joasă tensiune,
  • Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV,
  • Instalaţie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc de consum, executată din reţeaua de joasă tensiune sau tabloul/ cutia de distribuţie a postului de transformare,
  • Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale,
  • Lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice.
  • Realizare încercări/ măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, de joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu.
  •  

Oferim cele mai bune servicii din industrie

Unul din specialiștii noștri îți poate oferi cea mai bună soluție

Proiecte recente

Ce ne recomandă

Intervenții
Proiecte
Renovări
Clienți